Duitsland

WIE MAG CONTROLEREN ?

 

De door de wet aangewezen ambtenaren, zoals de politie, het Bundesamt für Güterverkehr (BAG), la douane of ambtenaren, bevoegd voor het wegverkeer (Straßenverkehrbehörde).

In de praktijk gebeuren de wegcontroles veelal door de ambtenaren van de BAG.

 

RECHTEN VAN DE CONTROLEURS

Immobilisatie van het voertuig

Indien ernstige inbreuken worden vastgesteld die de verkeersveiligheid in het gedrank brengen, kan het voertuig geïmmobiliseerd worden totdat het euvel (de inbreuk) verholpen is. Als zware inbreuken worden o.m. inbreuken op de rij- en rusttijdenreglementering beschouwd.

In principe kan het voertuig ook geïmmobiliseerd worden totdat de bestuurder de opgelegde waarborgsom (Sicherheitsleistung) betaald heeft. De Duitse controleurs maken echter weinig gebruik van deze mogelijkheid.

 

Procedure bij vaststelling overtreding van chauffeur

Nuttig om weten: wanneer een Duitse controleur een overtreding vaststelt bij een chauffeur, zijn er 3 gevallen mogelijk

Hij/zij geeft een waarschuwing (Verwarnungsgeld). Deze is mondeling (kostenloos) of schriftelijk. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt;

Hij/zij geeft een boete waarvan het bedrag nog moet bepaald worden (Bussgeldbescheid). In principe dient er ter plaatse een borg (Sicherheitsleistung) betaald te worden. Tegen een boete kan bezwaar gemaakt worden:

  • Enkele weken na de overtreding ontvangt de chauffeur een document voor een schriftelijk verhoor (Anhorungsbogen) met de beschrijving van de overtreding, en een formulier waarop mogelijk de eigen versie van de feiten kan vermeld worden. Na afloop van de reactietermijn volgt een voorstel (Bussgeldbescheid) waarvan het bedrag kan afwijken van de borg;
  • Tegen dit voorstel kan schriftelijk bezwaar worden ingediend, dat verder administratief wordt opgevolgd.
  • Indien de chauffeur in het ongelijk wordt gesteld, wordt het besluit doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (Staatsanwalt). Het kan bijkomende inlichtingen vragen of het dossier overmaken aan een rechter. Dan komt er een zitting waarop de overtreder wordt uitgenodigd. In dit geval laat u zich het best bijstaan door een advocaat

Het dossier wordt geseponeerd

Tarieven

WEGCODE (bedragen in €)

Telefoneren aan het stuur

30

Alcoholgehalte
meer dan 0.5 ‰ , maar ongevalvrij
meer dan 0.3‰ , met ongeval


tot € 250 + intrekking rijbewijs voor minstens één maand
inbeschuldigingstelling voor rijden onder invloed

RIJ EN RUSTTIJDEN (bedragen in €)

  Bedrijf Chauffeur

niet-respecteren minimumleeftijd bestuurders

391,16

195,58

overschrijding dagelijkse rijtijd :
- vanaf 9 u 
- vanaf 10 u (per half uur)


156,46
156,46


97,79
97,79

rijtijdonderbrekingen
- geen onderbreking op het voorgeschreven tijdstip (per 1/2 u)
- te korte onderbreking (per 15 min)


156,46
156,46


48,90
48,90

tekort dagelijkse rusttijd (per ontbrekend uur)

156,46

78,23

TACHOGRAAF (bedragen in €)

  Bedrijf Chauffeur

geen tachograaf geïnstalleerd

1955,83

391,16

geen of incorrect gebruik tachograaf

586,75

391,16

gebruik van een tachograaf die niet voldoet aan de voorschriften

782,33

586,75

gebruik van tachograafschijven die niet voldoen aan de voorschriften

586,75

391,16

geen toezicht op juiste werking/juist gebruik tachograaf

586,75

391,16

onvoldoende schijven ter beschikking van chauffeur

977,91

-

tachograaf niet laten herstellen

782,33

391,16

- afwezigheid van één of meer verplichte manuele vermeldingen op de schijf
- geen of foute namen op de schijf

391,16
-

293,17
391,16

bij uitvallen of gebrekkige werking van de tachograaf de voorgeschreven verplichtingen niet nageleefd

586,75

391,16

afwezigheid van één of meerdere schijven die zich aan boord van het voertuig moeten bevinden (per arbeidsdag)

586,75

391,16