Tsjechische Republiek

 

PRAAG: milieuzones

De stad Praag voert vanaf 01/01/2016 een milieuzone in. De eerste 12 maanden verlopen als overgangsperiode en de effectieve implementatie start op 01/01/2017. Volgens de plannen dienen de voertuigen die de zone inrijden vanaf 01/01/2017 minimaal te beantwoorden aan de Euro III (gele sticker) normen en aan de Euro IV normen (groene sticker) vanaf 01/01/2019. 
De Tsjechische autoriteiten onderhandelen met hun Duitse collega’s over een wederzijdse erkenning van hun stickers

GEBRUIKSRECHTEN

 
Alvorens gebruik te maken van banen onderworpen aan tolgelden (= autosnelwegen en wegen behorende tot de eerste categorie) moeten de voertuigen van meer dan 3,5 ton geregistreerd worden in het systeem van elektronische tolgeldbetaling. De elektronische doos “premid” is beschikbaar in de contactpunten met het uithangbord MYTO CZ/PREMID. Er moet een waarborg betaald worden en de “premid-doos” moet aan boord van het voertuig geïnstalleerd worden.
 
Er bestaan 2 betalingsmodaliteiten:
 - een betalingsprocedure waarbij op voorhand een bedrag gecrediteerd wordt op het toestel ;
  - een procedure van betaling naderhand waarbij een contract wordt gesloten tussen de vervoerder en de beheersmaatschappij van het systeem.
 
De registratieformulieren zijn verkrijgbaar in alle verdelingscentra ; het is ook mogelijk om ze te downloaden op de website : http://www.premid.cz.
 
autosnelwegen en gelijkgestelde wegen tarief van 01/01/2011
 
vrijdagen tussen 15 u en 21 u
 
assen
Euro 0, I, II
Euro III en IV
Euro V en meer
2
3,59 CZK/km
2,65 CZK/km
2,12 CZK/km
3
6,48 CZK/km
5,08 CZK/km
4,06 CZK/km
4 en +
9,45 CZK/km
7,35 CZK/km
5,88 CZK/km
 
andere dagen van de week (met inbegrip van de vrijdagen voor 15 u en na 21 u)
 
assen
Euro 0, I, II
Euro III en IV
Euro V en meer
2
2,83 CZK/km
2,09 CZK/km
1,67 CZK/km
3
4,54 CZK/km
3,56 CZK/km
2,85 CZK/km
4 en +
6,63 CZK/km
5,15 CZK/km
4,12 CZK/km
 
wegen van de eerste categorie
 
vrijdagen tussen 15 u en 21 u
 
assen
Euro 0, I, II
Euro III en IV
Euro V en meer
2
1,71CZK/km
1,25 CZK/km
1,00 CZK/km
3
3,15 CZK/km
2,45 CZK/km
1,96 CZK/km
4 en +
4,55 CZK/km
3,50 CZK/km
2,80 CZK/km
 
andere dagen van de week (met inbegrip van de vrijdagen voor 15 u en na 21 u)
 
assen
Euro 0, I, II
Euro III en IV
Euro V en meer
2
1,35 CZK/km
0,99 CZK/km
0,79 CZK/km
3
2,21 CZK/km
1,71 CZK/km
1,35 CZK/km
4 en +
3,19 CZK/km
1,45 CZK/km
1,96 CZK/km

 

Tsjechisch: vermindering van de tolgelden
 
Het Tsjechisch Ministerie van Vervoer heeft beslist het collectief personenvervoer per autocar aan te moedigen door de tolgelden vanaf 01/09/11 te verminderen.
Deze beslissing is van toepassing op alle touringcars van de categorieën M2 en M3, te weten voertuigen van meer dan 3,5 t uitgerust voor het vervoer van meer dan 8 + 1 plaatsen.
 
De nieuwe kilometertarieven gemoduleerd volgens het uitstootniveau worden als volgt bepaald  (tarief 2014)
 

Euro 0 - II

Euro III - IV

Euro V

Euro VI en EEV

CZK 1,38
CZK 1,15
CZK 1,04
CZK 0,80

 

 
Om van de nieuwe tarieven te genieten moeten reeds in het systeem als vrachtwagen opgenomen voertuigen zich herinschrijven als autocar in één van de drie volgende categorieën :
 
       autocar 3,5 t – 7,5 t ;
-       autocar 7,5 t – 12 t ;
-       autocar 12 t en +.
 
Deze tarieven zijn voor het ogenblik dezelfde onafgezien het aantal assen en de gewichtscategorie.
 
1.   Hoe een voertuig herinschrijven ?
 
A.    Na betalingssysteem
 
De formaliteiten worden uitgevoerd aan één van de distributiepunten (gewoonlijk de naftstations gelegen langs de tolwegen waar de betaling van het tolgeld voor het boordsysteem – OBU in het Engels - uitgevoerd wordt). 
 
Er moet een formulier ingevuld en ondertekend worden. Het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het certificaat van het uitstootniveau voorgelegd worden. Het boordsysteem vrachtwagen wordt uitgewisseld tegen een boordsysteem autocar.
 
Indien dit systeem nog geld bevat dat oorspronkelijk cash betaald werd, wordt dit bedrag naar het nieuwe systeem overgebracht.
 
Indien deze betaling per kaart uitgevoerd werd, wordt het saldo op de bankrekening gestort en moet het nieuwe boordsysteem onmiddellijk herladen worden.
 
 
B.    Nabetalingssysteem
 
De formaliteiten worden uitgevoerd aan één van de contactpunten (de regionale kantoren van de handelskamer).  Een gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf moet het inschrijvingsbewijs van het voertuig, het certificaat van uitstootniveau en een kaart van een petroleummaatschappij voorleggen. Het boordsysteem “vrachtwagen” wordt uitgewisseld tegen een boordsysteem “autocar”.
 
2.   Hoe een nieuw voertuig inschrijven ?
 
De formaliteiten zijn dezelfde als deze beschreven in de punten 1. A. of 1. B. hierboven in functie van de gekozen formule.
 
 
 
²      ²
²
 
 
Er wordt aangeraden de herinschrijvingsformaliteiten onverwijld uit te voeren.  Indien dit niet gebeurd zullen de betrokken touringcars de hogere tarieven blijven betalen in september. Geen terugbetaling zal naderhand toegekend worden.
 
 
Meer inlichtingen op www.mytocz.cz (website beschikbaar in GB en D) of op                                        00-420-272.69.86.29.