Frankrijk

 

Onderstaand tarief zal vanaf 02/01/17 van toepassing zijn.

 

  1. Normaal parkeerforfait

 

Dit forfait is geldig voor de gekozen dag voor één of meerdere parkeerbeurten begrepen in de gevraagde periode tegen onderstaand tarief:

 

Type

Duur

Kostprijs

Voormiddag

Namiddag

Dag

Avond

Nacht

24 u

08 u - 14 u

13 u - 19 u

08 u - 19 u

18 u - 02 u

18 u – 09 u (volgende ochtend)

08 u - 09 u (volgende ochtend)

99,00 €

99,00 €

143,00 €

99,00 €

143,00 €

242,00 €

 

 

  1. Schoolpas

 

De schoolpas is bestemd voor het parkeren van autocars ingehuurd voor het vervoer van kinderen van een onderwijsinstelling. De pas geeft recht op een korting van ± 50 % op de hierboven aangeduide forfaits, mits voorlegging van een attest van de school.

 

 

 

De FBAA reserveert voor haar leden zowel de normale parkeerforfaits als de schoolpassen.

 

 

Voorwaarden om van deze dienst te kunnen genieten zijn:

 

 

  • de onderneming moet haar betalingen domiciliëren bij de FBAA. De nog niet-gedomicilieerde ondernemingen kunnen alle vereiste documenten bekomen op eenvoudige aanvraag bij de FBAA;

 

  • de aanvragen moeten bij de FBAA toekomen op het bijgaand formulier, 2 werkdagen vóór de geldigheidsdatum van een parkeerforfait en 12 werkdagen vóór de geldigheidsdatum van een schoolpas;

 

  • de forfaits worden uitgeprint en vervolgens per fax of per mail naar de onderneming gestuurd;

 

  • € 3 (€ 2,48 + 21 % BTW) administratieve kosten worden aangerekend voor iedere forfaitaanvraag.

 

 

De procedure ziet er als volgt uit:

  1. Normaal parkeerforfait

 

Deze procedure is onveranderd. De aanvragen moeten bij de FBAA toekomen op bijgaand formulier, uiterlijk 2 werkdagen vóór de geldigheidsdatum van het parkeerforfait.

 

  1. Schoolpas

 

Na ontvangst van uw aanvraag op bijgaand formulier, registreert de FBAA uw voorbestelling. U ontvangt dan een officieel attest per fax (op deze vooraf geregistreerde bestelling wordt een normaal parkeerforfait aangerekend zonder toepassing van de korting).

 

De school moet dit attest afstempelen en ondertekenen.

 

Dit afgestempelde en ondertekende attest moet binnen de 3 werkdagen per fax (02/245.20.50) of per mail (anita.vanhassel@fbaa.be) teruggestuurd worden naar de FBAA die u de schoolpas per fax op per mail bezorgt met toepassing van de korting, op voorwaarde dat de stad Parijs het attest aanvaardt.

 

De wachttijd van 12 werkdagen vanaf de datum van uw bestelling geldt op voorwaarde dat:

 

  • de FBAA het door de school ondertekende en afgestempelde attest binnen de 3 werkdagen na de registratie ontvangt;

 

  • dat de stad Parijs de korting tijdig toestaat.

 

Te noteren dat de parkeerforfaits en de schoolpassen niet meer kunnen gewijzigd worden vanaf het ogenblik dat ze door de FBAA geprint zijn.

 

 Bestelformulier:

AUTOCARPARKING PARIJS

 

 

De autocaronderneming (naam en adres)  …………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

bestelt hierbij het onderstaande forfait (gelieve de prijs van het gewenste forfait te omcirkelen)*:

 

 

Normaal

Schoolpas

1.   Voormiddag (08u - 14u)

99,00 € + 3 €

49,50 € + 3 €

2.   Namiddag (13u - 19u)

99,00 € + 3 €

49,50 € + 3 €

3.   Dag (08u - 19u)

143,00 € + 3 €

71,50 € + 3 €

4.   Avond (18u - 02u)

99,00 € + 3 €

49,50 € + 3 €

5.   Nacht (18u - 09u volgende ochtend)

143,00 € + 3 €

71,50 € + 3 €

6.   24u (08u - 09u volgende ochtend)

242,00 € + 3 €

121,00 € + 3 €

 

Gebruiksdatum : ..……/…..…/………

 

Nummerplaat van de autocar:

 

………………………………………………………………………………  

 

Naam op de autocar (indien verschillend van bovenstaande naam) : ………………………………………………………..

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

De onderneming heeft er goed nota van genomen dat de bestelling voor een gewone parkeerforfait uiterlijk 2 werkdagen en voor een schoolpas uiterlijk 12 werkdagen vóór de gebruiksdatum op de FBAA moet toekomen en dat deze dienst is voorbehouden aan de leden waarvan de betalingen bij de FBAA gedomicilieerd zijn.

 

…………………………….                                                                                  ………………………………….

Datum                                                                                                          Handtekening van de bedrijfsleider

 

 

 

*    Eén bestelling per bon.

 

 

ANDERE STEDEN

Stad Adres Info Prijs
Nancy Vlak bij Place de Stanislas Volg P-turistic  
Strasbourg Place d'Austerlitz in- en uitstap  
  Place l'Etoile   € 35