Polen

 In navolging van een beslissing getroffen door het Europees Hof van Justitie in mei 2010, heeft de Poolse Minister van Financiën de reglementering gewijzigd inzake BTW wat betreft het ongeregeld vervoer van personen.

Voortaan moeten de autocarbedrijven die niet in Polen gevestigd zijn BTW betalen ten belope van 8% op het omzetcijfer gerealiseerd op het Pools grondgebied.
Zij moeten zich hiertoe inschrijven op volgend Belastingscentrum:
Drugi Urzad Skarbowy Sródmiescie (Belastingscentrum)
ul. Jagiellonska 15
PL – 03-719 Warszawa
': +48 022 511 35 00
7: +48 022 511 35 02
8: us1436@mz.mofnet.gov.pl
url : www.is.waw.pl/BIP/Index.htm?office=35
 
Iedere maand (voor de 25e van de daaropvolgende maand) moet een BTW-formulier worden ingediend. De kleine ondernemingen kunnen ook overgaan tot driemaandelijkse betalingen.
 
Ook bestaat de mogelijkheid om online een BTW- aangifte in te vullen. Meer informatie hieromtrent:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=32350&typ=news
 
Alle informatie in het Engels omtrent het terugbetalingssysteem van de BTW is beschikbaar op:

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=576&wysw=4&sub=sub7

 De invoering van een bijzonder BTW-regime vanaf 01/01/12 werd bevestigd voor de ongeregelde diensten naar Polen.

De autocaroperatoren zullen deze vereenvoudigde procedure kunnen gebruiken indien zij afstand doen van hun recht om een terugbetaling te vragen van de belastingen of om deze nadien in vermindering te brengen. Voor de bedrijven die regelmatig prestaties in Polen uitvoeren en die de terugbetaling van de belasting wensen aan te vragen blijft het oud registratiesysteem van toepassing.
De vereenvoudigde BTW-procedure gaat niet gepaard met een limiet op het vlak van het aantal reizen in Polen.
 
Inschrijving:
De vervoerders moeten het elektronisch formulier VAP-R invullen en versturen:
Socument: VAP-r
Het bevestigingsdocument van de inschrijving (VAP-5) dat naar de vervoerder is teruggestuurd moet aan boord zijn van elke autocar die zich in Polen bevindt, aangezien deze als bewijs fungeert indien op het Pools territorium wordt overgegaan tot controle.
 
Verklaringen:
Enkel de trimestriële aangiftes worden aanvaard. De vervoerders moeten het elektronisch VAP-1 formulier invullen en versturen: VAP-1

 

Meer details over de procedure zijn in volgende documenten terug te vinden :
-   Special VAT scheme for occasional international road carriage of passengers (Bijzonder BTW- systeem voor de internationale ongeregelde diensten): http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_miedzynarodowy_okazjonalny_przewoz_drogowy_osob/broszura_przew_ver_en.pdf
-   Explanation to the Value Added Tax Return (VAP-1) (uitleg omtrent de BTW-aangiftes):   Alle documenten zijn in het Engels, Duits en Pools beschikbaar op volgend adres:

De onmogelijkheid om terugbetaling te bekomen van de BTW op de brandstof en op het tolgeld in het kader van het vereenvoudigd systeem maakt momenteel het voorwerp uit van een enquête gevoerd door de Europese Commissie.

Meer inlichtingen?
FBAA, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, tel. 02/240.16.48; e-mail: patrick.boisdenghien@fbaa.be
BRUTAX BVBA Jaarbeurslaan 29 bus 1B  3600 Genk , tel. 089/76.38.69; e-mail: info@brutax.com