Oostenrijk

Noodnummers

Politie

133 of 112

Brandweer

122 of 112

Ambulance

144 of 112

Parking

Het is in het hele land verboden autocars te parkeren tussen 22u00 en 06u00 op minder dan 25m van appartementen, huizen, ziekenhuizen, rusthuizen of andere residentiële gebouwen. Dit verbod geldt niet voor parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan autocars.

De Arlbergtunnel zal van 24 april tot 2 oktober worden gesloten voor alle verkeer!

De Arlbergtunnel, die zich bevindt op de autobaan S16 en een belangrijke verbinding vormt tussen Tirol en Vorarlbergzich wordt in beide richtingen gesloten tussen 24 april en 2 oktober 2017. Er worden omleidingen voorzien via de Arlberg route (B197/L197) of via Zwitserland of Duitsland.

Meer info op volgende website: http://www.asfinag.at/arlbergtunnel-en

 

WENEN : BEPERKING VAN HET AUTOCARVERKEER
 VANAF 01/05/14   


De stad Wenen heeft beslist om een nieuwe reglementering in te voeren die de onbeperkte toegang van autocars tot het stadscentrum voorkomt alsook de doorgang in de stad, zelfs voor toeristische doeleinden.  Deze reglementering maakt echter de toegang mogelijk tot hotels en tot plaatsen waar evenementen plaatsgrijpen.  Aangezien stadsrondritten en verplaatsingen voor bezoeken verboden zijn, worden de op onderstaande kaart vermelde op- en afstapplaatsen voorzien :


 


Te noteren dat de Albertinaplatz slechts toegankelijk is met een vergunning (cf. punt b hierna).

De autocarparkings in de nabijheid van het stadscentrum bevinden zich op de Rathausplatz, in de Bellariastrasse, aan de Burgring, aan de Franz-Jofefs-Kai en aan de Morzinplatz.

Deze maatregelen zullen vanaf 01/05/14 het hele jaar van toepassing zijn in de zone binnen de Ring en op de Franz-Josefs-Kai, behoudens in de nabijheid van het Burgtheater en van de beurs waar op- en afstapplaatsen voor passagiers zijn.  Op te merken dat het verbod eveneens van toepassing is op de wegen die parallel zijn met de Ring aan de kant van het stadscentrum.
 

 

Verschillende categorieën vergunningen zijn beschikbaar : 

a) hotels en evenementen : de hotels, de restaurants, de vertoningszalen en andere culturele plekken die zich binnen de zone bevinden en regelmatig bezocht worden door groepen  die per autocar reizen, kunnen een vergunning aanvragen om de toegang tot hun etablissement te garanderen.  De hotels kunnen één vergunning krijgen voor 25 bedden.  De andere etablissementen hebben slechts recht op één vergunning per onderneming.

In geval van verblijf in Wenen tijdens meerdere dagen, verleent het hotel de vergunning op basis van onderstaand model aan de chauffeur die toegang krijgt tot de zone in functie van de noden van de groep :

 

 

Aan te brengen achter de voorruit.

 Om op de eerste dag toegang te kunnen krijgen en op de laatste dag te kunnen vertrekken, vult het hotel een exemplaar in in zwart/wit die dan aan de autocarist per fax wordt doorgestuurd.  Dit exemplaar waarvan het model hieronder wordt afgebeeld, moet achter de voorruit worden aangebracht om toegang te bekomen tot de zone.

 

De toegang tot restaurants, theaters en plaatsen waar evenementen plaatsgrijpen wordt op dezelfde manier geregeld.

b) toeristische gidsen : deze vergunningen laten enkel toe om toegang te hebben tot de nabijheid van de stadsopera en tot de Albertinaplatz.

 

Voor iedere andere vorm van toegang tot de gegeven zone, moet op voorhand een bijzondere toelating worden aangevraagd aan de Magistratabteilung 46, Niederhofstrasse 23 – A 1120 Wien.
?????

De specifieke reglementering voor de districten 1, 6, 7, 8 en 9 tijdens bijzondere evenementen met het oog op de beperking van het aantal toegelaten autocars blijft eveneens van toepassing.  De vergunningen voor een welbepaalde dag moeten gereserveerd worden op http://www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/ en kosten € 17,57/dag.  De betaling gebeurt op voorhand met een kredietkaart.  Aangezien de vergunning de nummerplaat van het voertuig vermeldt en dat het niet altijd mogelijk is deze te bepalen bij de reservatie, kan dit gegeven doorgegeven worden tot één week vóór de bezoeksdatum.  Nadien is er geen wijziging meer mogelijk gezien de vergunning per e-mail aan de ondernemer wordt verstuurd.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de Adventszaterdagen (29/11, 06/12, 13/12 en  20/12) van 6 u tot 20 u.  Op deze dagen wordt het aantal toegelaten autocars beperkt tot 300.  De bestellingen kunnen geplaatst worden vanaf 27/10.

?????

De volledige versie van deze bepalingen in het Duits is beschikbaar op :

 http://news.wko.at/Media/af763e62-3d5e-4976-8fbb-8f925457629a/20140303_endautobusregelung_fuer_die_innenstadt_in_wien.pdf