Groot-Brittannië

De eerste autosnelweg met tolgelden werd geopend in december 2003.  De tarieven zijn de volgende:

M6 Toll (op 01/01/08)
Het nieuwe stuk M6 met tolgelden is een autosnelweg met 3 rijstroken over 43 km die in het noordoosten de conurbatie Birmingham - Sutton Coldf ield - West Bromwich - Walsall verbindt vanaf de intersectie 3a van de huidige M6 tot de intersectie 11a.
Tarieven
 
 06u00-23u00
23u00-06u00
Klasse 2: 4 wielen of meer, 2 assen
£ .4.50
£ 3.5
Klasse 3: 4 wielen of meer, meer dan 2 assen
£ 8.00
£ 7.00
Voor de voertuigen waarvan de hoogte van de eerste as meer is dan 1,3m
 
 
 06u00-23u00
23u00-06u00
Klasse 2: 4 wielen of meer, 2 assen
£ .9.00
£ 8.00
Klasse 3: 4 wielen of meer, tussen 3 en 6 assen
£  9.00
£ 8.00
 
NB BTW inbegrepen. Een korting van 5% wordt toegestaan aan diegenen die Tag abonnement nemen
Concessiehouder : Midland Expressway Ltd
URL : www.m6toll.co.uk
 

Congestiebelasting, Londen  (2011)

Een heffing van £ 10 per dag is verschuldigd om in de zone te mogen rijden tussen 07u00 en 18u00 van maandag tot vrijdag, uitgezonderd de feestdagen en tussen 25 december en 1 januari inbegrepen. De voertuigen van minstens 9 zitplaatsen zijn vrijgesteld van deze heffing op voorwaarde dat ze geregistreerd zijn bij TFL (Transport For London). Niettegenstaande dient een jaarlijks registratierecht van £ 10 per voertuig betaald. Deze nieuwe regel is door de Londense overheid ingevoerd sinds begin 2011. Om van de 100% korting te genieten dient een aanvraagformulier ingevuld. Zolang u geen bevestiging hebt ontvangen van Transport For Londen dat het voertuig geregistreerd is, moet u de dagelijkse heffing betalen. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website http://legacy.epcplc.com/clients/tfl/9_seater/index.php?lang=nl

De documenten die bij het aanvraagformulier dienen toegevoegd:

  • een duidelijk leesbare kopie van het inschrijvingsbewijs;
  • een document dat het aantal zitplaatsen bewijst
Ultra milieuzone

Het centrum van Londen zal vanaf september 2020 de eerste ultra milieuzone worden.
De voertuigen die in de centrale “congestion charge”-zone zullen rijden (overbelastingtaks) zullen 24 uur op 24, 7 dagen op 7, moeten beantwoorden aan de EURO VI emissienormen, zoniet zullen zij een belasting moeten betalen. Deze zal voor een autobus en autocar £ 100 per dag bedragen en £ 12,50 voor een minibus.

 
 
Congestiebelasting, Durham

Een congestiebeslasting van £ 2 wordt aangerekend van zaterdag 10u00 tot 16u00 in de zone van de markt en van de Saddler Street.

Tower Bridge
Het stadsbestuur van Londen heeft een initiatief gelanceerd om te verhinderen dat zware voertuigen boven het maximum toegelaten gewicht van 18t de Tower Bridge nemen. Een voertuig mag de brug oversteken op voorwaarde dat zijn gewicht onder de limiet van 18t ligt, de hoogte van zijn chassis 730 mm of lager is, hij maximum 3 assen heeft en dat zijn lengte 12m of minder bedraagt. Elke overtreding wordt beboet met £ 100, beperkt tot £ 50 indien  binnen de 14 dagen betaald wordt.

Voor meer info 
Een aantal bruggen en tunnels zijn betalend.  De tarieven staan hieronder aangeduid:

 

Dartford River Crossing (Brug Queen Elizabeth II en Tunnel van Dartford)
Oversteek van de Thames tussen Thurrock en Dartford via de M25, de ringweg van Londen. Normaal gebruik: richting noord via de tunnels, richting zuid via de brug.
Tarieven (enkele rit):
 
6u-22u
22u-6u
auto, taxi
£ 1.50
gratis
autocar (2 assen )
£ 2.00
gratis
autocar (3 assen of meer)
£ 3.70
gratis
Een elektronisch betalingssysteem, de 'Dart-Tag' staat ter beschikking. De abonnees genieten van een korting van 7.5 % op de normale tarieven. Inlichtingen bij de beheerder, Crossing Company Ltd
 
Beheerder : Crossing  Company Ltd
South Orbital Way
Dartford, Kent DA1 5PR
Tél. : (+44 1322) 221 603
Website: 
 
Erskine brug
Oversteek van de rivier Clyde via de A898 tussen Erskine en Old Kilpatrick in het westen van Glasgow
Afgeschaft sinds 01 april 2006
 
Forth brug (van 28/02/06)
Oversteek van de monding van de Forth tussen Fife en Lothian via de A90 in het westen van Edinburgh, verbindingen met de autosnelwegen M8,M9 en M90.
Afgeschaft sinds 11/02/08
 
Humber brug (sinds 21/07/06)
Oversteek van de monding van de Humber via de A15 tussen Humberside noord en zuid.
Tarieven (enkele rit) :
auto    £ 2,70
minibus (9 - 16 passagiers) £ 4,90
autobus/autocar (> 16 passagiers) £ 10,90
 
Beheerder : Humber Bridge Board
PO Box 6, Administration Building
Ferriby Road
Hessle
North Humberside HU13 0JG
Tél. : (+ 44 1482) 647 161
Fax : (+ 44 1482) 640 838
www.humberbridge.co.uk/toll.php
 
Mersey tunnel (sinds 28/02/06)
Oversteek van de rivier Mersey tussen Liverpool en Birkenhead
Tarieven (enkele rit)
auto £ 1,30
auto + aanhangwagen; minibus met 2 assen tot 9 zitplaatsen £ 1,30
autobus/autocar (> 3,5 t) met 3 assen of meer dan 9 zitplaatsen £ 3,90
Een elektronisch betaalsysteem, de 'Fast-Tag' biedt aan de abonnees kortingen aan op het normale tarief. Inlichtingen bij de beheerder.
 
Beheerder : Mersey Tunnels
George's Dock Building
George's Dock Way
Pier Head
Liverpool L3 1DD
Tél. : (+ 44 151) 236 8602
Fax : (+ 44 151) 255 0610
 
Severn brug (sinds 27/02/08)
Op de autosnelweg M4 tussen Engeland en Wales
De tarieven zijn van toepassing op de voertuigen die naar het westen rijden richting Wales (naar het oosten richting Engeland geen tolgelden)
auto £ 5,30
autobus/autocar (> 9 tot 17 plaatsen, chauffeur inbegrepen) £ 10.60
autobus/autocar (> 17 plaatsen, chauffeur inbegrepen) £ 15,90
 
Beheerder : Severn River Crossing plc
Toll Administration Building
Bridge Access Road
Aust
Bristol BS12 3BE
Tél. : (+ 44 1454) 632 436
 
Tamar brug (sinds 28/02/06)
Oversteek van de rivier Tamar via de A38 tussen Plymouth, Devon en Saltash, Cornwall
De tarieven zijn van toepassing op de voertuigen die naar het oosten richting Devon rijden (naar het westen richting Cornwall geen tolgelden)
 
Enkele rit   
Bonnen
auto 
 £ 1,00   
 £ 20,00 voor 40
autobus/autocar (> 3.5 t) met 2 assen
 £ 2,50 
£ 50,00 voor 40
autobus/autocar (> 3.5 t) met 3 assen
£ 4,00
£ 80,00 voor 40
autobus/autocar (> 3.5 t) met 4 assen of meer   
 £ 5,50
£ 110,00 voor 40
Beheerder : Tamar Bridge Office
Pemros Road
Plymouth PL5 1 LP
Tél. : (+ 44 1752) 361 577
Fax : (+ 44 1752) 360 528
 
Brug over de rivier de Tay (op 28.2.06)
Oversteek van de inham van de Tay tussen Dundee (Angus) en Newport on Tay (Fife) via de A92 in het oosten van Schotland
Afgeschaft sinds 11/02/08
 
Tyne tunnel (sinds 28/02/06)
Oversteek van de rivier Tyne via de A A in Wallsend, Newcastle-upon-Tyne
Tarieven (enkele rit) :
auto £ 1,00
autobus/autocar £ 1,20
 
Beheerder : Tyne and Wear Passenger Transport Authority
Tyne Tunnels
Wallsend
Tyne ans Wear NE28 OPD
Tél. : (+ 44 191) 262 4451
Fax : (+ 44 191) 263 1031
 
LEZ Londen
 
Sinds 04/02/08 heeft Londen een zone met lage uitstoot ingevoerd. Dit wordt geleidelijk toegepast en treedt in werking voor de autocars en autobussen in juli 2008. Om gratis in deze zone te rijden, moeten de M3-voertuigen (bussen en cars > 5 ton met > 9 zetels) aan de Euro III-norm voldoen. Vanaf oktober 2010 is dezelfde regel van toepassing op de M2-voertuigen (bussen en cars van max. 5 ton met > 9 zetels).
Een dagelijkse heffing van £ 200 is voorzien voor de niet-conforme M3-voertuigen die in de zone willen rijden. Voor de niet-conforme M2-voertuigen bedraagt de heffing £ 100.
Om in de zone met lage uitstoot te rijden, dienen de buitenlandse voertuigen minstens 10 werkdagen vóór de eerste reis naar Londen ingeschreven te worden. Deze gratis inschrijving kan via www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/vehicles/2536.aspx waar, naast gedetailleerde informatie in het Engels, inschrijvingsformulieren te downloaden zijn (klikken op « LEZ vehicle Registration form »).
De voertuigen die in de zone rijden voor de bevestiging van de inschrijving en de dagelijkse heffing niet betaald hebben, worden beboet met £ 1.000 ! 
De brochure evenals de aanvraagformulieren zijn vanaf nu verkrijgbaar in de taal naar keuze. Ga hiervoor naar de site www.epcplc.com. Onderaan liks klikt u op “Transport for Londen...” U komt op een pagina terecht waar u de taalkeuze kunt ingeven.

 

Vanaf 03/01/12 zullen de voertuigen die in de Low Emission Zone in Londen rijden zonder een dagelijkse heffing te betalen moeten voldoen aan de EURO IV-uitstootnorm.
Voertuigen die momenteel aan de EURO III-norm voldoen en die geregistreerd zijn bij Transport For London (TFL) moeten aangepast worden zodat ze aan de EURO IV-norm voldoen en opnieuw geregistreerd worden vóór 03/01/12. De ondernemer voegt bij zijn registratieformulier (TFL) alle mogelijke documenten die de aanpassing van de voertuigen bewijzen.
Voertuigen die reeds aan de EURO IV-norm voldoen en die geregistreerd zijn bij TFL moeten niet opnieuw geregistreerd worden.
Voertuigen die niet aan de EURO IV-norm voldoen of die niet geregistreerd zijn bij TFL zullen na 03/01/12 een dagelijkse heffing van £ 200 moeten betalen, zoniet riskeren ze een boete van £ 1.000
Het registratieformulier is beschikbaar via volgende link:

https://legacy.epcplc.com/