België

Voor de bestuurder zijn de onderstaande documenten vereist:

 • identiteitskaart;
 • rijbewijs categorie D (DE indien aanhangwagen) met vermelding van de medische schifting en code 95;
 • chauffeurskaart;
 • de tachograafschijven, afdrukken van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen.

Voor de passagiers is het onderstaande document vereist:

 • identiteitskaart voor de EU-ingezetenen;
 • andere: de ambassade contacteren.

Voor het voertuig zijn de onderstaande documenten vereist:

 • 2 nummerplaten (officiële achteraan);
 • inschrijvingsbewijs;
 • chassisnummer;
 • identificatieplaat;
 • gelijkvormigheidsattest;
 • schouwingsbewijs;
 • exploitatietoelating;
 • fiscaal kenteken;
 • aanduiding van het aantal plaatsen (PL);
 • ritblad of contract of vervoervergunning;
 • gehomologeerde tachograaf;
 • politiereglement;
 • verslag van de kwaliteitscontrole;
 • twee kwaliteitslabels;
 • certificaat van de kwaliteitscontrole;
 • groene verzekeringskaart;
 • bewijs van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering;
 • goedgekeurd brandblusapparaat Benor V (2 apparaten wanneer de maximum toegelaten massa meer dan 5000 kg bedraagt);
 • verbandkist (2 kisten wanneer de maximum toegelaten massa meer dan 5000 kg bedraagt);
 • gehomologeerde veiligheidsdriehoek;
 • plaat voor maximumsnelheid (75 km/u)

Op de zetel van het bedrijf moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • bewijs van vakbekwaamheid voor het internationaal personenvervoer over de weg;
 • autocarmachtiging afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
 • origineel van de communautaire vergunning;
 • bewijs van de brandverzekering voor het (de) voertuig(en)