Landendossier

Het concept van de landdossiers groeide vele jaren terug.
Autocarist A zocht antwoord op deze vraag, autocarist B wou totaal andere info. Maar, afhankelijk van de gestelde vraag over een reis naar een of ander land, moest op diverse plaatsen worden gezocht naar antwoorden.
Het idee om dan ook alle info per land samen te brengen, leek interessant en nuttig genoeg om daar meteen aan te beginnen.

Het werk groeide jarenlang, en nog steeds komen nieuwe items bij.
Lang voor anderen met "hun landendossiers" op het net kwamen, had de FBAA reeds haar publicaties, waarbij de redactie nieuwe of moeilijke landen niet uit de weg ging. De informatie werd dan ook uitgebreid naar reisorganisatoren en individuele reizigers, met specifieke en algemene informatie, naar antwoorden waar u nog geen vraag over heeft gesteld... naar een "totaaldossier over een land".

De FBAA is dan ook bijzonder trots op haar landdossiers.

Op deze site vindt u de landdossiers in een totaalversie.

Uw vragen, opmerkingen en/of voorstellen blijven welkom bij Ledendienst@fbaa.be

>>> Ga naar de landendossiers >>>